fbpx
Electricity

Profil dobowego zużycia energii lub gazu. Dlaczego jest potrzebny?

No Comments

To jak zużywamy energię czy gaz ma kluczowe znaczenie dla oferowanej ceny przez sprzedawcę. Jeśli chodzi o energię elektryczną ważne jest to jaki jest profil zużycia energii przez firmę w ciągu każdej doby. Przy przygotowywaniu oferty gazu ziemnego istotne jest jak rozkłada się zużycie na przestrzeni całego roku. Im więcej wiemy o profilu zużycia klienta tym lepszą cenę zaproponuje sprzedawca. Klient może otrzymać ofertę szytą na miarę potrzeb swojej firmy przy minimalnym zaangażowaniu.

Czy profil dobowego zużycia pomaga w uzyskaniu lepszych cen ?

Przedstawienie faktur z całego roku lub profilu dobowo-godzinowego, który uzyskuje się od swojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, E.ON ) jest wyjściem naprzeciw niższym cenom dla swojej firmy. Wiedza o historycznym zużyciu Klientów, których ofertujemy pozwala nam na dokładniejsze prognozowanie jego zużycia podczas trwania umowy.

Odbiorcy biznesowi energii elektrycznej

Przy przygotowaniu oferty dla odbiorców biznesowych na energię elektryczną najpełniejsze dane o zużyciu Klienta uzyskujemy z profilu dobowo-godzinowego firmy. Dane dają nam pełny obraz zużycia energii przez Klienta w każdej godzinie doby, co wraz z rozpoznaniem procesu produkcyjnego/usługowego firmy umożliwia zaproponowanie optymalnych cen, dokładnie dopasowanych do godzin w których energia jest faktycznie zużywana.

Jak uzyskać informację o profilu dobowo-godzinowym ?

Wszyscy klienci w taryfach B, a także w taryfie C, którzy posiadają licznik typu AMI mogą uzyskać informację o profilu dobowego zużycia energii elektrycznej. Dane są dostępne u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na którego terenie zlokalizowany jest licznik energii klienta. Każdy z klientów ma możliwość wystąpić o udostępnienie danych o swoim zużyciu do Operatora na podstawie prostego pisma wskazującego na dane identyfikujące licznik, tj. numer Punktu Poboru Energii, numer licznika.

Jeśli nie profil dobowo-godzinowy ?

W sytuacjach kiedy nie ma dostępu do danych z profilu pomocny może być podstawowy wywiad z Klientem, który obrazuje nam zużycie w firmie:

  • jakie są godziny pracy firmy ?
  • jaki jest profil działalności: produkcja/usługi ?
  • czy jest zmianowy system pracy ?
  • jakie są główne odbiorniki energii w firmie, jeśli w zakładzie są maszyny to w jakich godzinach pracują, w jakich godzinach następuje ich rozruch ?
  • czy w obiekcie jest klimatyzacja ?
  • jaki rodzaj oświetlenia jest zamontowany w obiekcie ?
  • oraz dostęp do faktur za energię elektryczną z jak najdłuższego okresu w ciągu roku.

Odbiorcy biznesowi gazu ziemnego

Tutaj sytuacja jest prostsza niż w przypadku energii elektrycznej – wystarczą faktury z całego roku, obrazujące ewentualną sezonowość zużycia gazu w ciągu roku oraz informacja o profilu działalności Klienta.

Z naszej perspektywy firma wykorzystująca gaz ziemny w procesie produkcyjnym, mająca stałe zapotrzebowanie różni się od firmy wykorzystującej gaz ziemny na cele grzewcze w okresie jesienno-zimowym. Są to zupełnie dwaj różni odbiorcy, dla których ceny paliwa gazowego będą różne. Bez takich danych o zużyciu klienta w poszczególnych miesiącach nie moglibyśmy zaproponować dedykowanej ceny.

Dlaczego warto przedstawić informację o dobowym profilu zużycia energii?

Zawsze zachęcamy Klientów do przedstawienia jak najpełniejszych informacji, ponieważ może to pomóc w uzyskaniu dużo lepszej oferty w stosunku do sytuacji w której prognozowalibyśmy zużycie roczne w oparciu o fakturę tylko za jeden miesiąc.

Uzyskanie dokumentów z działów księgowości lub firm zewnętrznych bywa czasem uciążliwe ale mając świadomość możliwości uzyskania globalnie większych oszczędności dla firmy jest to cenny wysiłek.

Cena dopasowana do profilu zużycia jest najbardziej komfortowa dla dwóch stron. Im więcej wiemy tym lepszą cenę możemy zaproponować, ponieważ zmniejszamy ryzyko związane z niedokładnym prognozowaniem ilości zakupionej energii lub gazu dla konkretnej umowy dla naszego Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.